Campus Pride Jobs

Mobile Campus Pride Logo

Job Information

Accenture Rzeczoznawca komunikacyjny in Warszawa, Poland

Sieć Warsztatów Partnerskich Accenture – to grupa ponad 200 warsztatów blacharsko-lakierniczych świadczących usługi naprawy uszkodzonych pojazdów przy użyciu najlepszej jakości części zamiennych oraz nowoczesnej technologii naprawy. To co Nas wyróżnia, to ciągły wzrost zadowolenia Naszych Klientów ze świadczonych usług. Dołącz do grupy specjalistów z branży Automotive i pomóż Nam rozwijać niezależną Sięć Warsztatów Partnerskich na terenie całego kraju.

Czym będziesz się zajmował?

Techniczną likwidacja szkód komunikacyjnych na podstawie zdjęć zgodnie z wytycznymi; Ustalaniem rozmiarów szkody w oparciu o zgromadzoną w szkodzie dokumentacji; Wykonywaniem i weryfikacją kosztorysów napraw w systemach eksperckich (EUROTAX oraz AUDATEX); Uzgadnianiem/weryfikacją FVAT za naprawę pojazdów zgodnie z wytycznymi Ubezpieczyciela; współpracę w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych z podmiotami zewnętrznymi i Towarzystawmi Ubezpieczeń.

Czego oczekujemy:

Doświadczenia w pracy w zakresie technicznej/likwidacji szkód komunikacyjnych (na stanowisku rzeczoznawcy lub w warsztacie blacharsko-lakierniczym); Znajomości programów eksperckich takich jak Eurotax, Audatex czy Info-Ekspert; Wykształcenia wyższego - preferowane techniczne; Praktycznej wiedza z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego; Praktycznej znajomość programu MS Office i łatwość przyswajania nowych systemów informatycznych;

Co możemy zaoferować:

Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę; Możliwość pracy zdalnej Prace w nowoczesnej firmie, która jest liderem rynku; Atrakcyjny system wynagrodzenia oraz benefitów – ubezpieczenie na życie, karta MyBenefit, prywatna opieka medyczna; Profesjonalne kursy i szkolenia.

W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Check out all our job vacancies at our website:www.accenture.pl/operationswarsaw

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.

DirectEmployers